Kalendarium

TK Reg möte den17 juni

TK Reg nästa sammanträde äger rum den 17 juni kl 08.00-09.30 via Teams.

17 juni 2022

Plats Teams
Tid 08.00-09.30