Kategoriserade inlägg: Okategoriserade

Fordonsbesiktarna varnar för nya besiktningsregler

Transportstyrelsen inför nya regler gällande besiktning av bilar. Trots att besiktningsbranschen samt miljöorganisationer flera gånger pekat på problem och försämringar,

Bilbesiktningens syfte är att rädda liv

I Sverige finns en hög tillit till olika samhällsfunktioner, en tillit som bygger på att det finns kvalitetssystem som garanterar

Låt inte de smutisga bilarna slippa undan!

Luftföroreningar orsakar 5 000 människors liv om året i Sverige! Här kan du läsa hela artikeln som Tord Fornander tillsammans med IVL och Gröna Bilister skriver i Ny Teknik