En del av SWETIC

Fordonsbesiktningsbranschen utgör en del av branschorganisationen SWETIC.

SWETICs medlemmar är ackrediterade företag som i Sverige utför besiktning, kontroll, provning eller certifiering.

Fordonsbesiktningsbranschen utgörs av företag ackrediterade för att bedriva fordonsbesiktningsverksamhet.

 

 

 

 

SWETICs hemsida