TK Reg möte 8 okt

TK Reg nästa möte äger rum den 8 okt. Även detta möte sker digitalt.
Kallelse skickas via outlook tillsamtliga i kommittén.