FBB styrelsemöte 15 februari

Nästa styrelsemöte äger rum den 15 februari klockan 12:00 – 15:00 hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.