Kalendarium

Kontrollbesiktning möte den 12 augusti

Nästa möte med Kontrollbesiktning sker den 12 augusti.

12 augusti 2019

Plats Telefonmöte/fysiskt

TK Reg nästa möte 19 aug

Nästa möte med TK Registreringsbesiktning är den 19 aug 2019 och är ett skypemöte.

19 augusti 2019

Plats Skypemöte