Vår verksamhet

Fordonsbesiktningsbranschens verksamhet leds av en styrelse, vilken utses av årsmötet.

Det huvudsakliga arbetet inom organisationen genomförs i de tekniska kommittéerna med stöd från kansliet.