Om branschen

Fordonsbesiktningsbranschen bildades i maj 2014 i syfte att tillvarata och främja medlemsföretagens gemensamma intressen.

Fordonsbesiktningsbranschen utgör språkrör för branschgemensamma frågor och representera branschen vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och organisationer.

Fordonsbesiktningsbranschen ska vara ett forum där medlemmarna i god anda utvecklar etiska regler inom branschen och därvid ges möjlighet att diskutera frågor av gemensamt intresse.

Fordonsbesiktningsbranschen ska främja branschens intressen på såväl det kommersiella som det tekniska området.

Besiktning kan delas upp i kontrollbesiktning, registreringsbesiktning, moped och lämplighetsbesiktning. Detta i tre olika klasser: lätta fordon under 3,5 ton (totalvikt), tunga fordon över 3,5 ton samt traktorer och maskiner så kallade klass 3 fordon.

Registreringsbesiktning utförs för att identifiera ett fordon, fastställa de uppgifter som ska införas i vägtrafikregistret, kontrollera att fordonet uppfyller de krav som ställs på det.

Kontrollbesiktning är återkommande besiktning och görs för att kontrollera att ditt fordon uppfyller krav på trafiksäkerhet och miljö.

Lämplighetsbesiktning
behövs för vissa fordon som ska användas för särskilda ändamål, t ex buss eller lastbil för yrkestrafik, utryckningsfordon eller övningskörningsbilar.

För att få reda på vilka bolag som är ackrediterade att utföra olika typer av besiktning kan man gå in på www.swedac.se, för att få reda på mer om regler för fordonsbesiktning hänvisas till www.transportstyrelsen.se.