Tekniska kommittéer

Tekniska Kommittéer

Fordonsbesiktningsbranschen verkar för samsyn och harmoniserade bedömningar, d v s för likformiga besiktningar och besiktningsutfall, detta är de tekniska kommittéernas huvudsakliga arbetsuppgift.
Dialogen och samverkansmöten med myndigheter, branschorganisationer och andra intressenter är också viktig för oss.

 

TK Kontrollbesiktning
TK Registreringsbesiktning och Enskilt Godkännande
TK IT
TK ADR
TK Kran & Lyft