Medlemskap

Till medlem i Fordonsbesiktningsbranschen kan antas företag som i Sverige är ackrediterat för att bedriva fordonsbesiktningsverksamhet och som är berett att aktivt verka för branschens intressen och följa sektionsstadgarna och beslut av sektionsstämman och styrelsen samt bidra till förverkligandet av branschens ändamål.

Fordonsbesiktningsbranschens stadgar.