Besiktningsregler för gasdrivna fordon

Från 20 maj 2018 gäller nya regler för kontrollbesiktning av gasdrivna fordon.

För att en kontrollbesiktning av ett gasdrivet fordon ska kunna genomföras, måste gastanken och det övriga bränslesystemet vara frilagt vid besiktningstillfället, Detta för att kunna kontrollera fastsättning, täthet och eventuella skador. Tanken måste också innehålla tillräckligt mycket gas för att kunna undersökas för läckage och fordonet provköras under besiktningen.

Är inte bränslesystemet frilagt ska fordonsägaren uppvisa ett godtagbart intyg (inte äldre än 15 månader) på att gastank och det övriga bränslesystemet fungerar korrekt.

För mer information, besök Transportstyrelsens hemsida.

Vem kan utfärda ett godtagbart gasintyg?

Intyg får utfärdas av fordonstillverkaren eller dess representant, eller via företag som har verksamhet inom konvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas och som har verifierats av fordonstillverkaren eller ett besiktningsföretag

Fordonstillverkarna har godkänt de auktoriserade verkstäder som servar gasbilar och de är därmed godkända att utfärda gasintyg för sitt eget fordonsfabrikat.

För att företag med verksamhet inom reparation eller kontroll ska kunna utfärda godtagbara gasintyg krävs att dessa verkstäder verifieras av ett besiktningsföretag. Detta sker fortlöpande och då säkerställs att företaget har nödvändig kompetens och rutiner för kontroll av metangasdrivna bilar.

Om du vill få din verkstad verifierad kontakta din lokala besiktningsstation

2024-07-02 Lista på verkstäder som är verifierade av besiktningsföretag eller utsedda av fordonstillverkaren

Listade verkstäder ska till det besiktningsorgan som kontrollerat, rapportera om förändringar sker som påverkar förutsättningarna för att få utfärda intyg.

För aktuell förteckning av fordonstillverkaren utsedda verkstäder för VW Group och Scania:

VW Group (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche)

Scania