Telefon

08-782 08 50

E-post

Postadress

Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB
c/o Fordonsbesiktningsbranschen
P.o. Box 5510
114 85 Stockholm

Besöksadress

Storgatan 5

Hanna Eriksson-Lagerberg

Branschansvarig

08-782 09 49

fordonsbesiktningsbranschen@tebab.com

Heléne Schultz

Branschkoordinator

08-782 08 23

fordonsbesiktningsbranschen@tebab.com

Örjan Söderström

Sakkunnig

070-237 22 87

orjan.soderstrom@telia.com

Tord Fornander

Ordförande/talesperson

010-804 99 70

tord.fornander@opusbilprovning.se