Samrådsmöte med MSB 21 april

Den 21 april äger ett samrådsmöte med MSB rum.

Mer information om  tid och plats kommer att meddelas när programmet är klart.