Styrelsemöte 11 april

Forsonsbesiktningsbranschens styrelsemöte äger rum den 11 april i samband med SWETICs årsmöte hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.