TK Kbes möte den 14 november

Nästa möte med TK Kbes äger rum via teams den 14 november kl 08.00-10.00.

Sammankallande kallar till mötet.

Välkomna!