TK Kontrollbesiktning möte 8 okt

Nästa möte mer TK Kontrollbesiktning är den 8 okt och är ett telefonmöte.

Sammankallande kallar till mötet i vanlig ordning.