TK Kran och Lyft nästa möte 28 november

TK Kran och Lyft sammanträder den 28  november kl. 13.00-16.00. Detta är ett hybridmöte i Stockholm.