TK Kran och Lyp möte 1 februari

TK Kran och Lyps nästa möte äger rum den 1 februari mellan kl. 13:00 och 16:00. Mötet sker digitalt via teams.