Branschrapport 2022: allvarliga konsekvenser av besiktningsundantag och fortfarande ingen särskild elbilsbesiktning

Idag den 2 mars 2022 presenterar vi årets branschrapport från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB), fullspäckad med fakta och information om besiktningsbranschen och vårt arbete med att förbättra miljö och trafiksäkerhet genom oberoende kontroll av fordonsparken. Några nedslag i årets rapport:

  • Löpande besiktning spelar stor roll för trafiksäkerheten: de fordon som under 2020 sköt upp sin besiktning på grund av en undantagsregel som infördes i samband med coronapandemin, visade sig senare ha väsentligt fler fel än de som inte sköt upp besiktningen. Bland annat blev över hälften (52,2 procent) av de tunga lastbilar som utnyttjade möjligheten till förlängd inställelsetid (omnibusundantaget) underkända med krav på ombesiktning, jämfört med cirka 42 procent i vanliga fall. Hälften av lastbilarna vars besiktning sköts upp fick anmärkning på bromsarna – jämfört med 34 procent hos de som inte väntat med kontrollbesiktningen. Dessutom ökade andelen fordon som belades med direkt körförbud med över 50 procent. Opartisk och regelbunden kontroll av fordonsparken är därför av största vikt för att upprätthålla trafiksäkerheten i Sverige. Läs mer på sida 34-35 i rapporten.
  • Miljökontrollen fortfarande undermålig – men nya regler kan vara på gång: FBB har sedan 2018, bland annat genom löpande dialog med riksdag och regering, kontinuerligt verkat för att miljökontrollen och gränsvärdena måste skärpas. Läs mer om detta på sida 10-20 i rapporten. I mitten av februari beslutade riksdagen att rikta ett tillkännagivande mot regeringen om att miljökontrollen måste utredas. Samma dag meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen bestämt sig för att ge Transportstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för skärpt miljökontroll, och föregick på detta sätt riksdagsbeslutet. Det är mycket positivt att frågan nu rör sig framåt – och det är oerhört viktigt att Transportstyrelsen nu ser över både gränsvärden och mätmetoder, säger Tord Fornander, ordförande FBB.
  • Nya mätmetoder testas i skarpt läge i Borås: en del av regeringsuppdraget att analysera förutsättningarna för skärpt miljökontroll är att se över möjligheten att införa nya, mer effektiva mätmetoder. På sida 12 kan du läsa mer om när vi besökte en besiktningsstation i Borås där bland annat partikelräkning testas i skarpt läge och på så sätt få en inblick i den nya tekniken som snart kan införas vid besiktningen i Sverige.
  • Det saknas fortfarande särskilda regler vid besiktning av elbilar: trots att försäljningen av elbilar och laddhybrider fortsätter att öka markant saknas fortfarande särskilda regler och kontrollpunkter för dessa fordon när de besiktigas, alltså särskild kontroll av de komponenter som är unika för elbilar, så som laddkablar och framdrivningsbatteri. Många länder har sedan lång tid tillbaka infört särskilda kontrollpunkter, men i Sverige har fortfarande ingenting hänt. Läs mer på sida 21-24.

Nya EU-regler för besiktning är på gång: EU-kommissionen har påbörjat arbetet med att revidera direktivet som styr besiktning i EU. Det är bra att EU-direktivet uppdateras för att möjliggöra mer effektiv kontrollbesiktning, men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att ny EU-lagstiftning ligger många år fram i tiden. Sverige bör ta ledartröjan och inte invänta nya EU-direktiv. Nödvändiga åtgärder gällande bland annat miljökontroll och elbilsbesiktning måste införas redan nu.

Utöver detta kan du i branschrapporten läsa vad Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket, har för spaningar gällande trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och vad Eduard Fernández, ordförande för CITA, säger om besiktningsverksamheten på europeisk nivå.

Läs och ladda ned branschrapport 2022 här.

 


Nyheter


Tillfälligt stopp för besiktning av gasdrivna Fiat Ducato

Den senaste tiden har tankarna på tre gasminibussar av modell Fiat Ducato exploderat, senast i Kalmar län. De fordon som

Pressmeddelande: Fordonsbesiktningsbranschens arbete för att motverka mutbrott

De fall som besiktningsbranschen tillsammans med Polisen hanterat har rört sig om mutbrott där personer dömts för att ha betalat

Branschrapport 2024: Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning för femte året i rad

Här är några av slutsatserna: För femte året i rad – Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid

Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till