Tillfälligt stopp för besiktning av gasdrivna Fiat Ducato

Efter att tre fordon av modell Fiat Ducato med gastank exploderat inför nu medlemmarna i Fordonsbesiktningsbranschen ett tillfälligt stopp för besiktning av dessa fordon. Syftet är att trygga besiktningspersonalens säkerhet. Stoppet ligger kvar tills det utretts vad som orsakat explosionerna och det kan fastslås att fordonen kan besiktigas på ett säkert sätt.

Den senaste tiden har tankarna på tre gasminibussar av modell Fiat Ducato exploderat, senast i Kalmar län. De fordon som exploderat levererades ursprungligen med ståltank men har konverterats av tredje part till att i stället ha gastank i kompositmaterial. Det kan i nuläget inte säkert sägas om det är kompositmaterialet som sådant eller något i fordonens styrsystem som orsakat explosionerna, eller en kombination däremellan.

Försvarsmakten arbetar just nu med att punktera tankarna på fordon av modell Fiat Ducato med sådan konvertering.

Medlemmarna i Fordonsbesiktningsbranschen (FBB), som utför kontrollbesiktning, har enats om att av säkerhetsskäl införa ett tillfälligt stopp för besiktning av gasdrivna bilar av aktuell modell och drivmedel. Åtgärden vidtas för att garantera säkerheten för besiktningsföretagens personal.

– Detta är en ren säkerhetsåtgärd för att våra tekniker inte ska utsättas för onödig risk i sitt arbete, säger Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen

Eftersom det ännu inte klarlagts exakt vilka fordon som berörs ska samtliga Fiat Ducato med drivmedel gas nekas tillträde till besiktningshall och besiktning ska inte utföras. Besiktningsföretagen kommer rödlista fordon av den aktuella modellen och med gas som drivmedel i respektive företags bokningssystem. FBB är beredda att vidta ytterligare åtgärder om det framgår att orsaken till explosionerna är kompositmaterialet som sådant och det finns fler modeller där ståltank bytts till tank av kompositmaterial.

Åtgärderna gäller tills vidare och fram till:

  • orsakerna bakom explosionsrisken konstaterats,
  • det utretts vilka fordon som omfattas, och
  • de fordon som omfattas har åtgärdats.

Fordonsbesiktningsbranschen står i kontakt med relevanta myndigheter för att erbjuda sitt kunnande och står till förfogande för samverkan.

– Myndigheterna utreder detta, vi står till förfogande att bistå med kunskap i det arbetet. Först när det är klargjort varför dessa bilar exploderar och lämpliga åtgärder vidtagits så kan det bli aktuellt att ta in dem i en besiktningshall igen, säger Tord Fornander.

Om besiktning av fordon med gastank

Kontrollbesiktning av fordon med gasdrift sker enligt fastställda intervall precis som för alla andra fordon. Vid besiktningen genomgår fordonet en kontroll enligt ordinarie kontrollprogram. Gastanken kontrolleras däremot vanligtvis inte vid kontrollbesiktningen om den inte frilagts på förhand. Istället kontrolleras tankarnas skick av auktoriserad verkstad, som utfärdar intyg om att tanken följer gällande regelverk. Vid besiktningen säkerställer besiktningsorganet intygets äkthet och att intyget utfärdats på ett korrekt sätt.

 


Nyheter


Tillfälligt stopp för besiktning av gasdrivna Fiat Ducato

Den senaste tiden har tankarna på tre gasminibussar av modell Fiat Ducato exploderat, senast i Kalmar län. De fordon som

Pressmeddelande: Fordonsbesiktningsbranschens arbete för att motverka mutbrott

De fall som besiktningsbranschen tillsammans med Polisen hanterat har rört sig om mutbrott där personer dömts för att ha betalat

Branschrapport 2024: Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning för femte året i rad

Här är några av slutsatserna: För femte året i rad – Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid

Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till