Branschrapport 2024: Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning för femte året i rad

Idag den 19 februari 2024 presenterar vi årets branschrapport från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB). Rapporten uppmärksammar bland annat vårt fortsatta arbete för att Sverige ska skärpa miljökraven för fordonsbesiktning och det fortsatta behovet av specifika besiktningsregler för elbilar. I årets rapport har vi även ett särskilt avsnitt om luftföroreningar, där vi har intervjuat experter om den senaste forskningen på området och trafikens roll.

Här är några av slutsatserna:

För femte året i rad – Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning

Vägtrafiken fortsätter vara en betydande källa till luftföroreningar och skärpta miljökontroller vid fordonsbesiktningar är därför avgörande för att förbättra luftkvaliteten. På grund av en regeländring från 2018 godkänns dock många bilar, trots bristande avgasrening och miljöfarliga utsläpp. Låga krav och höga gränsvärden placerar Sverige i EU:s bottenliga vad gäller miljökrav vid besiktning. Transportstyrelsen har föreslagit åtgärder som är fullt möjliga att införa inom nuvarande EU-direktiv. Även EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att snabbt införa partikelmätning vid avgaskontroll. Trots det vill myndigheten invänta EU:s nya besiktningspaket, något som kan dröja ända till 2029 eller längre. Flera andra länder har redan skärpt sina regler. Branschen vill nu se att även Sverige går från ord till handling. Läs mer om detta i rapporten på sida 22-25.

Fusk med avgasrening ännu inte straffbart

Redan förra året rapporterade vi om Transportstyrelsens utredning som syftar till att bekämpa manipulation av avgasreningsutrustning. Utredningen kom fram till att fordon som är manipulerade eller saknar fungerande avgasrening beräknas öka den svenska vägtrafikens utsläpp av kväveoxider med upp till 14 procent för tunga lastbilar och så mycket som 150 procent för lätta dieselfordon när det gäller partikelutsläpp. Detta ledde Transportstyrelsen till förslag om att kriminalisera denna typ av fusk, något branschen ser positivt på. Nu hoppas branschen att regeringen agerar snabbt för att få till nödvändiga lagändringar. Läs mer om detta i rapporten på sidan 26.

Besiktningsregler för elbilar fortsätter släpa efter

Idag finns över en halv miljon laddbara bilar i Sverige, vilket utgör 11 procent av den totala personbilsflottan och antalet elbilar fortsätter att öka. Elbilar genomgår precis som andra fordon en kontrollbesiktning, men till skillnad från flera andra länder i Europa saknar Sverige fortfarande ett specifikt regelverk för besiktning av laddbara fordon. Komponenter såsom bilens framdriftsbatteri, kablar och laddningsutrustning kontrolleras alltså inte för eventuella fel. Det har nu gått mer än tre år sedan Transportstyrelsen öppnade upp för förändringar av regelverket och efterfrågade branschens förslag. Nya regler lyser dock fortfarande med sin frånvaro. Läs mer om detta i rapporten på sidan 32.

Vidare kan du i årets branschrapport även ta del av intervjuer med experter om den senaste forskningen om luftföroreningar och trafikens roll. Vi pratar bland annat med två av Sveriges främsta experter när det kommer till luftkvalitet, Olena Gruzieva, docent i epidemiologi och forskargruppsledare vid Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet och Leo Stockfelt, specialistläkare i arbets- och miljömedicin och forskare vid Göteborgs Universitet. Riksdagsledamot Jytte Guteland (S) beskriver i en intervju varför hon ser luftföroreningar som en av världens största hälsofrågor och riksdagsledamot David Josefsson (M) berättar mer om sin motion om behovet av en strategi för autonoma fordon.

Om branschrapporten:
Sverige har en bestämd inriktning för den svenska transportpolitiken med höga ambitioner för trafiksäkerhet genom Nollvisionen, minskad miljöpåverkan och skydd för konsumenterna. Inom samtliga dessa tre områden bidrar bilbesiktningen med en betydande samhällsnytta. I vår årliga branschrapport vill Fordonsbesiktningsbranschen beskriva hur vi bidrar till att uppnå ambitionerna på dessa tre områden.

Ladda ned branschrapporten här.


Nyheter


Pressmeddelande: Fordonsbesiktningsbranschens arbete för att motverka mutbrott

De fall som besiktningsbranschen tillsammans med Polisen hanterat har rört sig om mutbrott där personer dömts för att ha betalat

Branschrapport 2024: Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning för femte året i rad

Här är några av slutsatserna: För femte året i rad – Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid

Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till

Organiserad brottslighet kan ligga bakom fulbesiktningar via sociala medier

Till skillnad mot bestickning sker dessa bedrägerier utan någon koppling till enskilda besiktningstekniker. Gärningspersonen arbetar alltså inte på ett besiktningsföretag