Branschrapport 2023: Sverige fortfarande bland de sämsta i EU på miljökrav vid besiktning

Idag den 9 mars 2023 presenterar vi årets branschrapport från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB). Rapporten är fylld med fakta om hur besiktningsbranschen arbetar för att se till att skärpa miljökontrollerna, förbättra trafiksäkerheten och stoppa fusk, bedrägeri och brott som vi i branschen ibland stöter på. Här är några nedslag från årets rapport:

  • Sverige ligger fortfarande långt efter resten av EU när det kommer till miljökrav vid besiktning – förändringar kan äntligen vara på gång
    Fordonsbesiktningsbranschen har under flera år efterlyst skärpningar av utsläppskraven vid besiktning. Men trots att hälsoskadorna av trafikens utsläpp är väldokumenterade, är Sverige ett av få länder i EU som inte skärpt sina krav. Idag underkänns långt färre fordon på grund av miljöskäl, nära en halvering sedan nya regler infördes 2018. Det innebär att Sverige har halkat långt efter andra länder inom EU som redan infört nya regler, såsom partikelräkning och skärpta gränsvärden vid miljökontroll. Den 15 februari presenterade Transportstyrelsen nya förslag om åtgärder för bättre miljökontroll, vilket välkomnas av branschen. Nu är det upp till bevis för både Transportstyrelsen och infrastrukturminister Andreas Carlson att se till att regelförändringarna snabbt blir verklighet.
  • Fortfarande inga specifika besiktningsregler för elbilar – äventyrar trafiksäkerheten
    Det har nu gått två år sedan som Transportstyrelsens generaldirektör, i en intervju i FBB:s branschrapport, öppnade för förändringar i regelverket för besiktning av elfordon. Men trots att antalet elbilar fortsätter att öka på de svenska vägarna, saknas fortfarande särskild kontroll av de delar och komponenter som är unika för elfordon, såsom batteri, kablar eller laddningsutrustning. Detta äventyrar säkerheten på våra vägar. Det kommande EU-direktivet för besiktningsregler, som nu ska uppdateras, kommer förmodligen att innefatta specifika krav av eldrivna fordon. Uppdateringen av detta regelverk kommer dock ta lång tid och det är redan nu fritt fram för medlemsstaterna att införa särskilda kontroller för elbilar, vilket flera andra länder har gjort. Att andra går före visar samtidigt att det är fullt möjligt även för Sverige – EU:s lagar och regler förhindrar inte mer ambitiösa åtgärder. Särskilda regler för laddbara fordon bör därför införas omgående.
  • Ökat problem med fusk och manipulering, ett hot mot trafiksäkerhet, miljö och hälsa
    Som många andra branscher är besiktningsbranschen inte förskonad från brottslighet och manipulering som försämrar trafiksäkerhet och miljön. Det kan handla om mutbrott, bedrägerier eller andra oegentligheter som manipulation av fordons utrustning. Ett exempel är fusk med avgasreningen som gör att fordonet släpper ut mer skadliga ämnen och partiklar än tillåtet. Enligt en utredning från Transportstyrelsen beräknas fordon som har manipulerad eller trasig avgasrening att öka svenska vägtrafikens utsläpp av kväveoxider med upp till 14 procent för tunga lastbilar och så mycket som 150 procent för lätta dieselfordon. En siffra som väntas öka till 200 procent år 2030. Därför behövs det träffsäkra metoder och skärpta regelverk, så att fordon med brister upptäcks tidigt och kan underkännas. Detta är viktigt då det är väl vedertaget att utsläpp från trafiken kan ge upphov till en rad allvarliga hälsoproblem, som på sikt kan orsaka förtidig död. Branschen har nollvision mot oegentligheter och arbetar systematiskt i nära samarbete med Polisen för att lagföra personer som begår brott eller fusk.

Utöver detta kan du i branschrapporten bland annat läsa om Sveriges nya infrastrukturministern Andreas Carlsons tankar om trafiksäkerhet och regeringens arbete framöver. Stefan Erkensjö, chef för Nationella anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA), Polismyndigheten, berättar om arbetet att motverka och upptäcka fusk och brott inom besiktningsbranschen. Därtill en intervju med Mikaela Odemyr, ordförande för Astma- och allergiförbundet om vad som krävs för att minska luftföroreningarna från trafiken.

Om branschrapporten
Sverige har en bestämd inriktning för den svenska transportpolitiken med höga ambitioner för trafiksäkerhet genom Nollvisionen, minskad miljöpåverkan och skydd för konsumenterna. Inom samtliga dessa tre områden bidrar bilbesiktningen med en betydande samhällsnytta. I vår årliga branschrapport vill Fordonsbesiktningsbranschen beskriva hur vi bidrar till att uppnå ambitionerna på dessa tre områden.

Ladda ned branschrapporten här.


Nyheter


Tillfälligt stopp för besiktning av gasdrivna Fiat Ducato

Den senaste tiden har tankarna på tre gasminibussar av modell Fiat Ducato exploderat, senast i Kalmar län. De fordon som

Pressmeddelande: Fordonsbesiktningsbranschens arbete för att motverka mutbrott

De fall som besiktningsbranschen tillsammans med Polisen hanterat har rört sig om mutbrott där personer dömts för att ha betalat

Branschrapport 2024: Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning för femte året i rad

Här är några av slutsatserna: För femte året i rad – Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid

Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till