Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Från 15 november 2023 gäller nya regler vid besiktning av bakgavellyftar.

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till grund för hur kontroller ska utföras samt vilka krav som gäller vid besiktning. De nya besiktningsreglerna har tagits fram inom Fordonsbesiktningsbranschens tekniska kommitté, i dialog med Arbetsmiljöverket.

Förändringar i korthet som kan påverka dig som fordonsägare vid besiktning.

  • Instruktionsbok kommer spela en större roll under besiktningen och i vissa fall kommer teknikern behöva läsa i den för att veta t.ex. just hur den aktuella lyften ska vara beskaffad.
  • Bakgavellyftar som ändrats eller modifierats kommer behöva visa intyg på godkänd revisionsbesiktning.
  • Utmärkning och markering. Bakgavellyftar ska vara utrustade med anordningar som förstärker synbarhet från sidorna och bakifrån (se till att samtliga flaggor, reflexer, reflextejp, lampor är hela och på plats).
  • När man står på bakgavellyften och har den i flakhöjd samt använder reglage som nås från den positionen, ska det inte vara möjligt att tilta ned lyften mer än 10°.
  • Samtliga reglage ska fungera så som tillverkaren angivit. Reglage som ger en annan manöverriktning än vad dekal med symboler och/eller bilder anger kommer underkännas.
  • Skydd och förebyggande mot klämning. Förutom tvåhandsgrepp ska alla skydd bibehålla sin funktion. Förebyggande kan bestå i att flakkanten är vinklad så att foten puttas bort när lyften höjs. Förebyggande kan vara tydliga markeringar på lyft/flak t.ex. utmärkt riskzon eller en anvisad plats vid manövrering.
  • Tillslag av bakgavellyft ska sitta i låsbart utrymme (i hytt, låsbar låda eller låsbar strömbrytare).
  • Någon form av indikering ska finnas i hytten som visar om bakgavellyften är öppen eller i körläge.

Nyheter


Tillfälligt stopp för besiktning av gasdrivna Fiat Ducato

Den senaste tiden har tankarna på tre gasminibussar av modell Fiat Ducato exploderat, senast i Kalmar län. De fordon som

Pressmeddelande: Fordonsbesiktningsbranschens arbete för att motverka mutbrott

De fall som besiktningsbranschen tillsammans med Polisen hanterat har rört sig om mutbrott där personer dömts för att ha betalat

Branschrapport 2024: Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning för femte året i rad

Här är några av slutsatserna: För femte året i rad – Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid

Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till