Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Från 15 november 2023 gäller nya regler vid besiktning av bakgavellyftar.

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till grund för hur kontroller ska utföras samt vilka krav som gäller vid besiktning. De nya besiktningsreglerna har tagits fram inom Fordonsbesiktningsbranschens tekniska kommitté, i dialog med Arbetsmiljöverket.

Förändringar i korthet som kan påverka dig som fordonsägare vid besiktning.

  • Instruktionsbok kommer spela en större roll under besiktningen och i vissa fall kommer teknikern behöva läsa i den för att veta t.ex. just hur den aktuella lyften ska vara beskaffad.
  • Bakgavellyftar som ändrats eller modifierats kommer behöva visa intyg på godkänd revisionsbesiktning.
  • Utmärkning och markering. Bakgavellyftar ska vara utrustade med anordningar som förstärker synbarhet från sidorna och bakifrån (se till att samtliga flaggor, reflexer, reflextejp, lampor är hela och på plats).
  • När man står på bakgavellyften och har den i flakhöjd samt använder reglage som nås från den positionen, ska det inte vara möjligt att tilta ned lyften mer än 10°.
  • Samtliga reglage ska fungera så som tillverkaren angivit. Reglage som ger en annan manöverriktning än vad dekal med symboler och/eller bilder anger kommer underkännas.
  • Skydd och förebyggande mot klämning. Förutom tvåhandsgrepp ska alla skydd bibehålla sin funktion. Förebyggande kan bestå i att flakkanten är vinklad så att foten puttas bort när lyften höjs. Förebyggande kan vara tydliga markeringar på lyft/flak t.ex. utmärkt riskzon eller en anvisad plats vid manövrering.
  • Tillslag av bakgavellyft ska sitta i låsbart utrymme (i hytt, låsbar låda eller låsbar strömbrytare).
  • Någon form av indikering ska finnas i hytten som visar om bakgavellyften är öppen eller i körläge.

Nyheter


Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till

Organiserad brottslighet kan ligga bakom fulbesiktningar via sociala medier

Till skillnad mot bestickning sker dessa bedrägerier utan någon koppling till enskilda besiktningstekniker. Gärningspersonen arbetar alltså inte på ett besiktningsföretag

Guide för att undvika bedrägerier

Är man det minsta osäker på om en hemsida är riktig så vänta med betalning för besiktningen tills den faktiskt

Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott

Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) arbetar därför nu i ett tätt samarbete med den nationella anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) på Polismyndigheten för