Fordonsbesiktarna varnar för nya besiktningsregler

Försämringar för miljön väntas när Transportstyrelsens nya regler vid besiktning av bilar träder i kraft i helgen. De nya reglerna kommer bland annat att inkludera höjda gränsvärden för utsläpp, vilket har en direkt negativ miljöpåverkan.

Transportstyrelsen inför nya regler gällande besiktning av bilar. Trots att besiktningsbranschen samt miljöorganisationer flera gånger pekat på problem och försämringar, kommer Transportstyrelsens förslag att gälla från den 20 maj.

– Transportstyrelsens nya regler är ett sammelsurium, som totalt sett medför högre miljöutsläpp från fordon. Vi ifrågasätter starkt hur regeringen kan tillåta detta förslag, trots att Naturvårdsverket kritiserat förslaget för att det motverkar regeringens egna miljömål. Man tar sig för pannan, säger Tord Fornander, ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen.

Bland annat inkluderar de nya reglerna höjda gränsvärden för utsläpp.
Transportstyrelsen avskaffar mätning gentemot det så kallade skyltvärdet, som är specifikt för varje fordonsmodell, och inför istället generella gränsvärden. Naturvårdsverket har visat att det nya gränsvärdet för dieselbilar gällande partiklar är 70–100 gånger högre än fordonens verkliga utsläpp. De generella värden som Transportstyrelsen inför är alltså verkningslösa för att upptäcka och åtgärda bilar som släpper ut för mycket.

– Det är absurt att ett land som Sverige sänker miljökraven vid besiktning, särskilt mot bakgrund av att andra länder i Europa går i motsatt riktning, säger Tord Fornander, ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen.

För mer information, kontakta:
Tord Fornander, Ordförande Fordonsbesiktningsbranschen
Mobiltelefon: +46 73 688 24 03
E-post: tord.fornander@opusbilprovning.se

Ladda hem pressmeddelandet om Fordonsbesiktarna varnar för nya besiktningsregler.

SWETIC är branschföreningen för de företag som är ackrediterade att utföra besiktning, certifiering och provning av olika produkter, installationer och organisationer. Väl fungerande besiktning och certifiering är en förutsättning för en hög säkerhet, tillförlitlighet och miljöanpassning av svensk industri och näringsliv.


Nyheter


Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till

Organiserad brottslighet kan ligga bakom fulbesiktningar via sociala medier

Till skillnad mot bestickning sker dessa bedrägerier utan någon koppling till enskilda besiktningstekniker. Gärningspersonen arbetar alltså inte på ett besiktningsföretag

Guide för att undvika bedrägerier

Är man det minsta osäker på om en hemsida är riktig så vänta med betalning för besiktningen tills den faktiskt

Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott

Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) arbetar därför nu i ett tätt samarbete med den nationella anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) på Polismyndigheten för