Ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen!

I 2019 års rapport konstaterar Fordonsbesiktningsbranschen att Sverige både kan och bör göra mer för att minska vägtrafikens utsläpp och stärka trafiksäkerheten på våra vägar. I årets rapport kan vi presentera helt ny statistik gällande det nya miljöregelverket som infördes 2018.

Effekten av det förändrade regelverket verkar redan ha gett utslag i verkligheten. Fordonsbesiktningsbranschens statistik visar att andelen underkända fordon på grund av miljörelaterade fel mer än halverats sedan det nya regelverket infördes. Tyvärr är det mycket som tyder på att det rullar fordon på vägarna som trots besiktning fortsatt kan släppa ut för mycket.

Något som vi vill se en förändring av och i rapporten presenterar vi flera förslag för att minska vägtrafikens ökande utsläpp.

  • Dagens besiktningsregelverk behöver uppdateras så att det är anpassat efter moderna bilar och modern klimathänsyn, det är inte rimligt att Sverige sänker sina miljökrav för vägtrafiken, säger Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen.

Genom våra årliga rapporter vill Fordonsbesiktningsbranschen och våra medlemmar visa hur vi arbetar för en bättre miljö, klimat- och miljövänliga fordon, bidrar till säkerheten på våra vägar och gör det lättare för fordonsägare att hålla sitt fordon i toppskick.

Klicka här för att ta del av Fordonsbesiktningsbranschens 2019 års branschrapport.

Vill du veta mer? Kontakta Tord Fornander på 010-8049970 eller tord.fornander@opusbilprovning.se

 

 


Nyheter


Fordonsbesiktningsbranschen välkomnar tydligare regler för a-traktorer

Den senaste tidens allvarliga olyckor har tydliggjort att det är helt nödvändigt att både förbättra regelverket och efterlevnaden av detta.

Fakta om besiktning – vem får besikta ett fordon?

Varför är det viktigt med besiktning? Kontrollbesiktning är en viktig åtgärd för att säkerställa att fordonsparken är trafiksäker och släpper

Fakta om fordonsbesiktning – hur ser tillgängligheten ut?

  Har tillgängligheten till besiktning försämrats i glesbygd sedan omregleringen? Nej, tillgängligheten i glesbygd har generellt sett inte försämrats. Enligt

Branschrapport 2022: allvarliga konsekvenser av besiktningsundantag och fortfarande ingen särskild elbilsbesiktning

Löpande besiktning spelar stor roll för trafiksäkerheten: de fordon som under 2020 sköt upp sin besiktning på grund av en