Ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen!

I 2019 års rapport konstaterar Fordonsbesiktningsbranschen att Sverige både kan och bör göra mer för att minska vägtrafikens utsläpp och stärka trafiksäkerheten på våra vägar. I årets rapport kan vi presentera helt ny statistik gällande det nya miljöregelverket som infördes 2018.

Effekten av det förändrade regelverket verkar redan ha gett utslag i verkligheten. Fordonsbesiktningsbranschens statistik visar att andelen underkända fordon på grund av miljörelaterade fel mer än halverats sedan det nya regelverket infördes. Tyvärr är det mycket som tyder på att det rullar fordon på vägarna som trots besiktning fortsatt kan släppa ut för mycket.

Något som vi vill se en förändring av och i rapporten presenterar vi flera förslag för att minska vägtrafikens ökande utsläpp.

  • Dagens besiktningsregelverk behöver uppdateras så att det är anpassat efter moderna bilar och modern klimathänsyn, det är inte rimligt att Sverige sänker sina miljökrav för vägtrafiken, säger Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen.

Genom våra årliga rapporter vill Fordonsbesiktningsbranschen och våra medlemmar visa hur vi arbetar för en bättre miljö, klimat- och miljövänliga fordon, bidrar till säkerheten på våra vägar och gör det lättare för fordonsägare att hålla sitt fordon i toppskick.

Klicka här för att ta del av Fordonsbesiktningsbranschens 2019 års branschrapport.

Vill du veta mer? Kontakta Tord Fornander på 010-8049970 eller tord.fornander@opusbilprovning.se

 

 


Nyheter


Ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen!

Effekten av det förändrade regelverket verkar redan ha gett utslag i verkligheten. Fordonsbesiktningsbranschens statistik visar att andelen underkända fordon på

Konsekvenser vid en eventuellt hårt Brexit inom vår bransch

Läs hela artikeln som SWEDAC har skrivit om konsekvenser vid ett eventuellt avtalslöst brexit.   Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Bilar med miljöfarliga utsläpp kan gå igenom

Läs mer i arktikeln på svd.se Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Fler stationer och jobb efter avregleringen på bilbesiktningen – men högre pris

    Läs hela intevjun med Fordonsbesiktningsbranschens ordförande Tord Fornander som Audrey Erath, Union har skrivit. Fler stationer och jobb