Ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen!

I 2019 års rapport konstaterar Fordonsbesiktningsbranschen att Sverige både kan och bör göra mer för att minska vägtrafikens utsläpp och stärka trafiksäkerheten på våra vägar. I årets rapport kan vi presentera helt ny statistik gällande det nya miljöregelverket som infördes 2018.

Effekten av det förändrade regelverket verkar redan ha gett utslag i verkligheten. Fordonsbesiktningsbranschens statistik visar att andelen underkända fordon på grund av miljörelaterade fel mer än halverats sedan det nya regelverket infördes. Tyvärr är det mycket som tyder på att det rullar fordon på vägarna som trots besiktning fortsatt kan släppa ut för mycket.

Något som vi vill se en förändring av och i rapporten presenterar vi flera förslag för att minska vägtrafikens ökande utsläpp.

  • Dagens besiktningsregelverk behöver uppdateras så att det är anpassat efter moderna bilar och modern klimathänsyn, det är inte rimligt att Sverige sänker sina miljökrav för vägtrafiken, säger Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen.

Genom våra årliga rapporter vill Fordonsbesiktningsbranschen och våra medlemmar visa hur vi arbetar för en bättre miljö, klimat- och miljövänliga fordon, bidrar till säkerheten på våra vägar och gör det lättare för fordonsägare att hålla sitt fordon i toppskick.

Klicka här för att ta del av Fordonsbesiktningsbranschens 2019 års branschrapport.

Vill du veta mer? Kontakta Tord Fornander på 010-8049970 eller tord.fornander@opusbilprovning.se

 

 


Nyheter


Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott

Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) arbetar därför nu i ett tätt samarbete med den nationella anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) på Polismyndigheten för

Branschrapport 2023: Sverige fortfarande bland de sämsta i EU på miljökrav vid besiktning

Sverige ligger fortfarande långt efter resten av EU när det kommer till miljökrav vid besiktning – förändringar kan äntligen vara

Fordonsbesiktningsbranschen välkomnar tydligare regler för a-traktorer

Den senaste tidens allvarliga olyckor har tydliggjort att det är helt nödvändigt att både förbättra regelverket och efterlevnaden av detta.

Fakta om besiktning – vem får besikta ett fordon?

Varför är det viktigt med besiktning? Kontrollbesiktning är en viktig åtgärd för att säkerställa att fordonsparken är trafiksäker och släpper