Ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen!

I 2019 års rapport konstaterar Fordonsbesiktningsbranschen att Sverige både kan och bör göra mer för att minska vägtrafikens utsläpp och stärka trafiksäkerheten på våra vägar. I årets rapport kan vi presentera helt ny statistik gällande det nya miljöregelverket som infördes 2018.

Effekten av det förändrade regelverket verkar redan ha gett utslag i verkligheten. Fordonsbesiktningsbranschens statistik visar att andelen underkända fordon på grund av miljörelaterade fel mer än halverats sedan det nya regelverket infördes. Tyvärr är det mycket som tyder på att det rullar fordon på vägarna som trots besiktning fortsatt kan släppa ut för mycket.

Något som vi vill se en förändring av och i rapporten presenterar vi flera förslag för att minska vägtrafikens ökande utsläpp.

  • Dagens besiktningsregelverk behöver uppdateras så att det är anpassat efter moderna bilar och modern klimathänsyn, det är inte rimligt att Sverige sänker sina miljökrav för vägtrafiken, säger Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen.

Genom våra årliga rapporter vill Fordonsbesiktningsbranschen och våra medlemmar visa hur vi arbetar för en bättre miljö, klimat- och miljövänliga fordon, bidrar till säkerheten på våra vägar och gör det lättare för fordonsägare att hålla sitt fordon i toppskick.

Klicka här för att ta del av Fordonsbesiktningsbranschens 2019 års branschrapport.

Vill du veta mer? Kontakta Tord Fornander på 010-8049970 eller tord.fornander@opusbilprovning.se

 

 


Nyheter


Pressmeddelande: Fordonsbesiktningsbranschens arbete för att motverka mutbrott

De fall som besiktningsbranschen tillsammans med Polisen hanterat har rört sig om mutbrott där personer dömts för att ha betalat

Branschrapport 2024: Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning för femte året i rad

Här är några av slutsatserna: För femte året i rad – Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid

Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till

Organiserad brottslighet kan ligga bakom fulbesiktningar via sociala medier

Till skillnad mot bestickning sker dessa bedrägerier utan någon koppling till enskilda besiktningstekniker. Gärningspersonen arbetar alltså inte på ett besiktningsföretag