Det här gör Fordonsbesiktningsbranschen för att hantera det nya coronaviruset

Fordonsbesiktningsbranschen har ett viktigt samhällsuppdrag att upprätthålla och våra medlemsföretag håller därför besiktningarna öppna som vanligt.  Det vore förödande om det kompromissades på trafiksäkerheten i tider då sjukvården redan är starkt belastad.

Vi följer utvecklingen noga och har stor förståelse för den oro coronaviruset skapar hos människor, och agerar efter de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och dess experter har. Vi har en nära dialog inom branschen för att tillsammans hantera situationen med coronaviruset på så bra sätt som möjligt för alla inblandade och har upprättat en task force som löpande utvärdera läget.

Vi har redan vidtagit åtgärder för att branschens medarbetare och kunder ska känna trygghet och för att minska risken för smittospridning. Åtgärderna fokuserar på att värna anställdas arbetsmiljö och skydda kunderna, med ett särskilt fokus på riskgrupper. Alla onödiga interaktioner mellan kund och besiktningspersonal har eliminerats. Det finns redan möjligheter som hämta-och-lämna-service så att kunderna inte ens behöver komma till besiktningshallen. Besiktningarna runt om i landet har också gjort det enklare att omboka vid sjukdom samt ser över möjligheterna för riskgrupper att besöka besiktningen under särskilda öppettider.

Nya rutiner vid besiktningen
Fordonsbesiktningsbranschens medlemsföretag har infört ett antal gemensamma rutiner vid landets besiktningar. Nedan kan du läsa mer om dessa.

Före besiktningen:

  • Besök inte besiktningen om du uppvisar förkylningssymtom och vänta två dagar från tillfrisknande innan du kommer in.
  • Besiktningsföretagen erbjuder en hämta- och lämnaservice där personer i riskgrupper är prioriterade.

Kontakta din lokala besiktning för mer information om vad som gäller vid ombokning.

Under besiktningen:

Besiktningsföretagen erbjuder möjligheter att ta emot och få fordonet återlämnat utomhus på stationen. Som besökande kund har du också möjlighet att vänta utomhus.

  • Inomhus i besiktningshallarna har våra medlemsföretag infört utökade renlighetsrutiner vilket innebär till exempel att toaletter rengörs dagligen och att det finns tvål och handsprit tillgängligt.

Efter besiktningen:

  • Många av våra medlemsföretag erbjuder betalning genom faktura för att undvika onödig kontakt vid betalningstillfället, om betalning inte redan skett online.

Välkommen med frågor till din lokala besiktning för mer information om vad som gäller för dig.

 


Nyheter


Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott

Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) arbetar därför nu i ett tätt samarbete med den nationella anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) på Polismyndigheten för

Branschrapport 2023: Sverige fortfarande bland de sämsta i EU på miljökrav vid besiktning

Sverige ligger fortfarande långt efter resten av EU när det kommer till miljökrav vid besiktning – förändringar kan äntligen vara

Fordonsbesiktningsbranschen välkomnar tydligare regler för a-traktorer

Den senaste tidens allvarliga olyckor har tydliggjort att det är helt nödvändigt att både förbättra regelverket och efterlevnaden av detta.

Fakta om besiktning – vem får besikta ett fordon?

Varför är det viktigt med besiktning? Kontrollbesiktning är en viktig åtgärd för att säkerställa att fordonsparken är trafiksäker och släpper