Det här gör Fordonsbesiktningsbranschen för att hantera det nya coronaviruset

Fordonsbesiktningsbranschen har ett viktigt samhällsuppdrag att upprätthålla och våra medlemsföretag håller därför besiktningarna öppna som vanligt.  Det vore förödande om det kompromissades på trafiksäkerheten i tider då sjukvården redan är starkt belastad.

Vi följer utvecklingen noga och har stor förståelse för den oro coronaviruset skapar hos människor, och agerar efter de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och dess experter har. Vi har en nära dialog inom branschen för att tillsammans hantera situationen med coronaviruset på så bra sätt som möjligt för alla inblandade och har upprättat en task force som löpande utvärdera läget.

Vi har redan vidtagit åtgärder för att branschens medarbetare och kunder ska känna trygghet och för att minska risken för smittospridning. Åtgärderna fokuserar på att värna anställdas arbetsmiljö och skydda kunderna, med ett särskilt fokus på riskgrupper. Alla onödiga interaktioner mellan kund och besiktningspersonal har eliminerats. Det finns redan möjligheter som hämta-och-lämna-service så att kunderna inte ens behöver komma till besiktningshallen. Besiktningarna runt om i landet har också gjort det enklare att omboka vid sjukdom samt ser över möjligheterna för riskgrupper att besöka besiktningen under särskilda öppettider.

Nya rutiner vid besiktningen
Fordonsbesiktningsbranschens medlemsföretag har infört ett antal gemensamma rutiner vid landets besiktningar. Nedan kan du läsa mer om dessa.

Före besiktningen:

  • Besök inte besiktningen om du uppvisar förkylningssymtom och vänta två dagar från tillfrisknande innan du kommer in.
  • Besiktningsföretagen erbjuder en hämta- och lämnaservice där personer i riskgrupper är prioriterade.

Kontakta din lokala besiktning för mer information om vad som gäller vid ombokning.

Under besiktningen:

Besiktningsföretagen erbjuder möjligheter att ta emot och få fordonet återlämnat utomhus på stationen. Som besökande kund har du också möjlighet att vänta utomhus.

  • Inomhus i besiktningshallarna har våra medlemsföretag infört utökade renlighetsrutiner vilket innebär till exempel att toaletter rengörs dagligen och att det finns tvål och handsprit tillgängligt.

Efter besiktningen:

  • Många av våra medlemsföretag erbjuder betalning genom faktura för att undvika onödig kontakt vid betalningstillfället, om betalning inte redan skett online.

Välkommen med frågor till din lokala besiktning för mer information om vad som gäller för dig.

 


Nyheter


Årets branschrapport är här!

Bakgrunden är det snabbt ökande antalet elbilar på de svenska vägarna. Myndigheten Trafikanalys publicerade nyligen statistik som visar att antalet

Vad är SCIP och på vilket sätt angår det mig?

SCIP är en ny databas för konsumenter om farliga kemikalier i produkter. SCIP – är förkortningen på Substances of Concern

Intervju med Tord Fornander, ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen – en del av SWETIC

Tord Fornander är ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) och styrelseledamot i Besiktningskommittén som Transportstyrelsen bildade i år. Utöver det är han

Coronaviruset: Detta gäller vid besiktningen

Fordonsbesiktning finns för att säkerställa att bilarna som trafikerar Sveriges vägar är säkra och håller sig till gällande miljökrav. Detta