Pressmeddelande – Så arbetar Fordonsbesiktningsbranschen med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset har Fordonsbesiktningsbranschen vidtagit ett stort antal åtgärder och egna rutiner för att förhindra spridningen av coronaviruset och för att samtidigt se till att branschen kan upprätthålla sitt viktiga samhällsuppdrag. Åtgärderna fokuserar på att minska smittspridningsrisker, värna anställdas arbetsmiljö och skydda kunderna med ett särskilt fokus på riskgrupper. En särskild task force, som löpande följer utvecklingen, har också inrättats av branschen.

FBB följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för löpande en nära dialog inom branschen genom en task force som löpande utvärderar läget. Samhällsuppdraget består i att hålla fordonen på Sveriges vägar säkra och därmed undvika så många olyckor som möjligt. Särskilt i detta läge är det viktigt att avlasta sjukvården så mycket som möjligt och då behövs säkra fordon.’

-Vi tar coronafrågan på mycket stort allvar. Både våra kunder och anställda är oroliga, samtidigt som vi har ett samhällsuppdrag som måste fortgå. Det vore förödande om det kompromissades på trafiksäkerheten i tider då sjukvården redan är starkt belastad, säger Tord Fornander, ordförande på Fordonsbesiktningsbranschen.

Bland åtgärderna har man sett till att alla onödiga interaktioner mellan kund och besiktningspersonal har eliminerats. Det finns också möjligheter som hämta-och-lämna-service så att kunderna inte behöver komma till besiktningshallarna. Besiktningsstationerna runt om i landet har därtill gjort det enklare att omboka vid sjukdom samt ser över möjligheterna för riskgrupper att besöka besiktningen under särskilda öppettider.

– Vi är kreativa och försöker hjälpa kunderna så långt vi kan. Vi vill särskilt hjälpa riskgrupperna att kunna genomföra sin bilbesiktning med minimal smittrisk, dvs olika lösningar där kunden inte behöver ha någon som helst nära kontakt, säger Tord Fornander.

Sedan avregleringen av branschen år 2010 har antalet besiktningsstationer tredubblats och även om viss kapacitet skulle bortfalla på grund av sjukdom ser branschen inget hot mot möjligheten att utföra sitt uppdrag.

Ladda ner pressmeddelandet här.

Mer information
Läs mer om de nya rutinerna vid besiktningen på Fordonsbesiktningsbranschens hemsida.
Kontakt Tord Fornander, ordförande på Fordonsbesiktningsbranschen Tel: +46 10 804 99 70


Nyheter


Pressmeddelande: Fordonsbesiktningsbranschens arbete för att motverka mutbrott

De fall som besiktningsbranschen tillsammans med Polisen hanterat har rört sig om mutbrott där personer dömts för att ha betalat

Branschrapport 2024: Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning för femte året i rad

Här är några av slutsatserna: För femte året i rad – Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid

Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till

Organiserad brottslighet kan ligga bakom fulbesiktningar via sociala medier

Till skillnad mot bestickning sker dessa bedrägerier utan någon koppling till enskilda besiktningstekniker. Gärningspersonen arbetar alltså inte på ett besiktningsföretag