Pressmeddelande – Så arbetar Fordonsbesiktningsbranschen med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset har Fordonsbesiktningsbranschen vidtagit ett stort antal åtgärder och egna rutiner för att förhindra spridningen av coronaviruset och för att samtidigt se till att branschen kan upprätthålla sitt viktiga samhällsuppdrag. Åtgärderna fokuserar på att minska smittspridningsrisker, värna anställdas arbetsmiljö och skydda kunderna med ett särskilt fokus på riskgrupper. En särskild task force, som löpande följer utvecklingen, har också inrättats av branschen.

FBB följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för löpande en nära dialog inom branschen genom en task force som löpande utvärderar läget. Samhällsuppdraget består i att hålla fordonen på Sveriges vägar säkra och därmed undvika så många olyckor som möjligt. Särskilt i detta läge är det viktigt att avlasta sjukvården så mycket som möjligt och då behövs säkra fordon.’

-Vi tar coronafrågan på mycket stort allvar. Både våra kunder och anställda är oroliga, samtidigt som vi har ett samhällsuppdrag som måste fortgå. Det vore förödande om det kompromissades på trafiksäkerheten i tider då sjukvården redan är starkt belastad, säger Tord Fornander, ordförande på Fordonsbesiktningsbranschen.

Bland åtgärderna har man sett till att alla onödiga interaktioner mellan kund och besiktningspersonal har eliminerats. Det finns också möjligheter som hämta-och-lämna-service så att kunderna inte behöver komma till besiktningshallarna. Besiktningsstationerna runt om i landet har därtill gjort det enklare att omboka vid sjukdom samt ser över möjligheterna för riskgrupper att besöka besiktningen under särskilda öppettider.

– Vi är kreativa och försöker hjälpa kunderna så långt vi kan. Vi vill särskilt hjälpa riskgrupperna att kunna genomföra sin bilbesiktning med minimal smittrisk, dvs olika lösningar där kunden inte behöver ha någon som helst nära kontakt, säger Tord Fornander.

Sedan avregleringen av branschen år 2010 har antalet besiktningsstationer tredubblats och även om viss kapacitet skulle bortfalla på grund av sjukdom ser branschen inget hot mot möjligheten att utföra sitt uppdrag.

Ladda ner pressmeddelandet här.

Mer information
Läs mer om de nya rutinerna vid besiktningen på Fordonsbesiktningsbranschens hemsida.
Kontakt Tord Fornander, ordförande på Fordonsbesiktningsbranschen Tel: +46 10 804 99 70


Nyheter


Årets branschrapport är här!

Bakgrunden är det snabbt ökande antalet elbilar på de svenska vägarna. Myndigheten Trafikanalys publicerade nyligen statistik som visar att antalet

Vad är SCIP och på vilket sätt angår det mig?

SCIP är en ny databas för konsumenter om farliga kemikalier i produkter. SCIP – är förkortningen på Substances of Concern

Intervju med Tord Fornander, ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen – en del av SWETIC

Tord Fornander är ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) och styrelseledamot i Besiktningskommittén som Transportstyrelsen bildade i år. Utöver det är han

Coronaviruset: Detta gäller vid besiktningen

Fordonsbesiktning finns för att säkerställa att bilarna som trafikerar Sveriges vägar är säkra och håller sig till gällande miljökrav. Detta