Fordonsbesiktningsbranschen återkopplar till Coronakommissionen: Betydligt fler anmärkningar på fordon som nyttjat Omnibusundantaget – negativt för trafiksäkerheten

Under våren 2020 fattade regeringen beslut om att Sverige skulle utnyttja Omnibusförordningen, en EU-förordning om att tillfälligt förlänga inställelseperioderna för bland annat kontrollbesiktning. Samtliga besiktningspliktiga fordon i Sverige omfattades, vilket innebar att även tunga lastbilar, bussar och företagsägda fordon fick förlängd inställelsetid med sju månader.

Fordonsbesiktningsbranschen varnade om negativa konsekvenser gällande trafiksäkerhet på grund av detta. Ny statistik visar att fordon som nyttjade Omnibusundantaget hade en betydligt högre andel anmärkningar när de väl besiktigades.

  • Mer än 11 000 tunga lastbilar underkändes på grund av undermåliga bromssystem.
  • Andelen fordon som har belagts med direkt körförbud har fördubblats inom samtliga redovisade fordonstyper.
  • Andelen personbilar som blivit underkända med krav på ombesiktning har ökat med över 50 procent.

 
Fordonsbesiktningsbranschen har sammanfattat branschens vidtagna åtgärder för att minska spridningen av Covid-19 och resultatet av Omnibusförordningen i en skrivelse till Coronakommissionen. Coronakommissionen är en kommitté som är tillsatt av regeringen vars uppgift är att utvärdera regeringens åtgärder för att begränsa spridningen av Covid-19.
Läs Fordonsbesiktningens skrivelse till Coronakommissionen här.

 


Nyheter


Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till

Organiserad brottslighet kan ligga bakom fulbesiktningar via sociala medier

Till skillnad mot bestickning sker dessa bedrägerier utan någon koppling till enskilda besiktningstekniker. Gärningspersonen arbetar alltså inte på ett besiktningsföretag

Guide för att undvika bedrägerier

Är man det minsta osäker på om en hemsida är riktig så vänta med betalning för besiktningen tills den faktiskt

Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott

Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) arbetar därför nu i ett tätt samarbete med den nationella anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) på Polismyndigheten för