Fordonsbesiktningsbranschen välkomnar tydligare regler för a-traktorer

I veckan överlämnade Transportstyrelsen sin utredning av a-traktorregelverket till regeringen. Fordonsbesiktningsbranschen välkomnar att ett tydligare regelverk nu kan se ut att komma på plats.

Den senaste tidens allvarliga olyckor har tydliggjort att det är helt nödvändigt att både förbättra regelverket och efterlevnaden av detta. Det är därför generellt sett positivt att Transportstyrelsen nu föreslår tydligare regler gällande sådant som säkerhetsbälten, maximalt antal passagerare, skyltning och förarutbildning, men också avgasrening. Att förhindra och upptäcka manipulering av hastigheten är en annan viktig åtgärd.

– Att komma åt manipulering av hastigheten är en nyckelåtgärd för att förhindra olyckor och förbättra trafiksäkerheten kopplat till a-traktorer. Därför är det bra att Transportstyrelsen föreslår åtgärder som ska försvåra hastighetsmanipulering och förbättra kontrollen av detta, som plombering av hastighetsregulatorer. FBB anser att man i samband med regelarbetet också borde överväga att införa liknande krav som de som gäller för hastighetsbegränsande anordningar i tunga fordon, säger Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen.

FBB hoppas även på bra övergångsregler för befintliga a-traktorer, så att de på sikt också kan omfattas av tydligare regler som ökar trafiksäkerheten.

Läs rapporten här.


Nyheter


Organiserad brottslighet kan ligga bakom fulbesiktningar via sociala medier

Till skillnad mot bestickning sker dessa bedrägerier utan någon koppling till enskilda besiktningstekniker. Gärningspersonen arbetar alltså inte på ett besiktningsföretag

Guide för att undvika bedrägerier

Är man det minsta osäker på om en hemsida är riktig så vänta med betalning för besiktningen tills den faktiskt

Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott

Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) arbetar därför nu i ett tätt samarbete med den nationella anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) på Polismyndigheten för

Branschrapport 2023: Sverige fortfarande bland de sämsta i EU på miljökrav vid besiktning

Sverige ligger fortfarande långt efter resten av EU när det kommer till miljökrav vid besiktning – förändringar kan äntligen vara