Fordonsbesiktningsbranschen välkomnar tydligare regler för a-traktorer

I veckan överlämnade Transportstyrelsen sin utredning av a-traktorregelverket till regeringen. Fordonsbesiktningsbranschen välkomnar att ett tydligare regelverk nu kan se ut att komma på plats.

Den senaste tidens allvarliga olyckor har tydliggjort att det är helt nödvändigt att både förbättra regelverket och efterlevnaden av detta. Det är därför generellt sett positivt att Transportstyrelsen nu föreslår tydligare regler gällande sådant som säkerhetsbälten, maximalt antal passagerare, skyltning och förarutbildning, men också avgasrening. Att förhindra och upptäcka manipulering av hastigheten är en annan viktig åtgärd.

– Att komma åt manipulering av hastigheten är en nyckelåtgärd för att förhindra olyckor och förbättra trafiksäkerheten kopplat till a-traktorer. Därför är det bra att Transportstyrelsen föreslår åtgärder som ska försvåra hastighetsmanipulering och förbättra kontrollen av detta, som plombering av hastighetsregulatorer. FBB anser att man i samband med regelarbetet också borde överväga att införa liknande krav som de som gäller för hastighetsbegränsande anordningar i tunga fordon, säger Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen.

FBB hoppas även på bra övergångsregler för befintliga a-traktorer, så att de på sikt också kan omfattas av tydligare regler som ökar trafiksäkerheten.

Läs rapporten här.


Nyheter


Branschrapport 2024: Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning för femte året i rad

Här är några av slutsatserna: För femte året i rad – Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid

Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till

Organiserad brottslighet kan ligga bakom fulbesiktningar via sociala medier

Till skillnad mot bestickning sker dessa bedrägerier utan någon koppling till enskilda besiktningstekniker. Gärningspersonen arbetar alltså inte på ett besiktningsföretag

Guide för att undvika bedrägerier

Är man det minsta osäker på om en hemsida är riktig så vänta med betalning för besiktningen tills den faktiskt