Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott

Konsumenter ska alltid kunna lita på att en bilbesiktning går korrekt till och att den utförs av en opartisk och oberoende aktör. Fordonsbesiktningsbranschen har länge arbetat med en rad förbättringar inom den egna verksamheten för att motverka brott, men ser ett fortsatt behov av stärkt samarbete mellan myndigheter och branschen.

Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) arbetar därför nu i ett tätt samarbete med den nationella anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) på Polismyndigheten för att stoppa mutor i samband med besiktningar. Thomas Palmberg, polis och strategiskt ansvarig för det korruptionsförebyggande arbetet vid NOA berättar:

-Samarbetet med Fordonsbesiktningsbranschen är ett mycket bra exempel på effektivt brottsförebyggande där branschen tar ansvar för att vidta åtgärder baserat på vår input från den Nationella Anti-korruptionsgruppens arbete i utredning av dessa brott. Tillsammans kan vi stoppa falska besiktningar och fall av korruption.

De fall som besiktningsbranschen tillsammans med Polisen hanterat har rört sig om mutbrott där personer dömts för att ha betalat och tagit emot pengar för att få fordon godkända i kontrollbesiktningar. Tack vare det arbete som branschen och Polisen gjort vad gäller förebyggande insatser ser man hur fallen av dessa brott minskar.

Länk till pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/fordonsbesiktningsbranschen-och-polisen-i-tatt-samarbete-for-att-motverka-brott?publisherId=2883013&releaseId=3347231


Nyheter


Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott

Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) arbetar därför nu i ett tätt samarbete med den nationella anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) på Polismyndigheten för

Branschrapport 2023: Sverige fortfarande bland de sämsta i EU på miljökrav vid besiktning

Sverige ligger fortfarande långt efter resten av EU när det kommer till miljökrav vid besiktning – förändringar kan äntligen vara

Fordonsbesiktningsbranschen välkomnar tydligare regler för a-traktorer

Den senaste tidens allvarliga olyckor har tydliggjort att det är helt nödvändigt att både förbättra regelverket och efterlevnaden av detta.

Fakta om besiktning – vem får besikta ett fordon?

Varför är det viktigt med besiktning? Kontrollbesiktning är en viktig åtgärd för att säkerställa att fordonsparken är trafiksäker och släpper