Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott

Konsumenter ska alltid kunna lita på att en bilbesiktning går korrekt till och att den utförs av en opartisk och oberoende aktör. Fordonsbesiktningsbranschen har länge arbetat med en rad förbättringar inom den egna verksamheten för att motverka brott, men ser ett fortsatt behov av stärkt samarbete mellan myndigheter och branschen.

Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) arbetar därför nu i ett tätt samarbete med den nationella anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) på Polismyndigheten för att stoppa mutor i samband med besiktningar. Thomas Palmberg, polis och strategiskt ansvarig för det korruptionsförebyggande arbetet vid NOA berättar:

-Samarbetet med Fordonsbesiktningsbranschen är ett mycket bra exempel på effektivt brottsförebyggande där branschen tar ansvar för att vidta åtgärder baserat på vår input från den Nationella Anti-korruptionsgruppens arbete i utredning av dessa brott. Tillsammans kan vi stoppa falska besiktningar och fall av korruption.

De fall som besiktningsbranschen tillsammans med Polisen hanterat har rört sig om mutbrott där personer dömts för att ha betalat och tagit emot pengar för att få fordon godkända i kontrollbesiktningar. Tack vare det arbete som branschen och Polisen gjort vad gäller förebyggande insatser ser man hur fallen av dessa brott minskar.

Länk till pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/fordonsbesiktningsbranschen-och-polisen-i-tatt-samarbete-for-att-motverka-brott?publisherId=2883013&releaseId=3347231


Nyheter


Tillfälligt stopp för besiktning av gasdrivna Fiat Ducato

Den senaste tiden har tankarna på tre gasminibussar av modell Fiat Ducato exploderat, senast i Kalmar län. De fordon som

Pressmeddelande: Fordonsbesiktningsbranschens arbete för att motverka mutbrott

De fall som besiktningsbranschen tillsammans med Polisen hanterat har rört sig om mutbrott där personer dömts för att ha betalat

Branschrapport 2024: Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning för femte året i rad

Här är några av slutsatserna: För femte året i rad – Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid

Nya besiktningsregler för bakgavellyftar

Bakgrunden till förändringarna är en genomgång av tolkningarna i AFS 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021, vilka ligger till