Fakta om fordonsbesiktning – hur ser tillgängligheten ut?

Tillgängligheten till besiktning har ökat markant de senaste 10 åren, både gällande avstånd till station och hur öppettiderna ser ut. Sedan omregleringen 2010 har antalet besiktningsstationer ökat med 183 procent och två tredjedelar av de lokala arbetsmarknadsregionerna har fått fler stationer och verksamma besiktningsföretag sedan omregleringen. Detta enligt Riksrevisionens granskning av omregleringen av besiktningsmarknaden, som genomfördes 2021.

Fakta om besiktning – vem får besikta ett fordon?

Varför är det viktigt med besiktning?

Kontrollbesiktning är en viktig åtgärd för att säkerställa att fordonsparken är trafiksäker och släpper ut så lite skadliga ämnen som möjligt. De allra flesta fordon måste besiktas regelbundet för att säkerställa att fordonet inte försämrats i otillåten grad. Att fordon ska kontrollbesiktas kontinuerligt slås fast av svensk lag och av EU.

Efter påtryckningarna: Regeringen svänger i frågan

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att se över förutsättningarna för skärpt miljökontroll vid besiktning. 

Fordonsbesiktningsbranschen välkomnar regeringens beslut om att miljökontrollen ska ses över. Det är viktigt att analysen omfattar både nya metoder och hur krav och gränsvärden kan skärpas för att förbättra kontrollen.

Ny rapport visar kraftig ökning av körförbud och bromsfel efter besiktningsundantag

Med anledning av coronapandemin förlängdes tillfälligt inställelsetiden för besiktning – nu visar nya siffror från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) att den tillfälliga lagen gav långtgående konsekvenser i Sverige.