Coronaviruset: Detta gäller vid besiktningen

Årets branschrapport 2021 är här!

Fordonsbesiktningsbranschen återkopplar till Coronakommissionen

Betydligt fler anmärkningar på fordon som nyttjat Omnibusundantaget – negativt för trafiksäkerheten.