Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott

Konsumenter ska alltid kunna lita på att en bilbesiktning går korrekt till och att den utförs av en opartisk och oberoende aktör. Fordonsbesiktningsbranschen har länge arbetat med en rad förbättringar inom den egna verksamheten för att motverka brott, men ser ett fortsatt behov av stärkt samarbete mellan myndigheter och branschen.

Fakta om besiktning – vem får besikta ett fordon?

Varför är det viktigt med besiktning?

Kontrollbesiktning är en viktig åtgärd för att säkerställa att fordonsparken är trafiksäker och släpper ut så lite skadliga ämnen som möjligt. De allra flesta fordon måste besiktas regelbundet för att säkerställa att fordonet inte försämrats i otillåten grad. Att fordon ska kontrollbesiktas kontinuerligt slås fast av svensk lag och av EU.