Fordonsbesiktningsbranschen återkopplar till Coronakommissionen

Betydligt fler anmärkningar på fordon som nyttjat Omnibusundantaget – negativt för trafiksäkerheten.

Se FBB:s branschrapport 2021 här!

Coronaviruset: Detta gäller vid besiktningen