Coronaviruset: Detta gäller vid besiktningen

Branschrapport 2020

Pressmeddelande

Så arbetar Fordonsbesiktningsbranschen med anledning av coronaviruset.

Med anledning av coronaviruset har Fordonsbesiktningsbranschen vidtagit ett stort antal åtgärder och egna rutiner för att förhindra spridningen av coronaviruset och för att samtidigt se till att branschen kan upprätthålla sitt viktiga samhällsuppdrag.

Pressmeddelande

I samband med lansering av Branschrapport 2020 så skickades pressmeddelande ut.