Fordonsbesiktningsbranschen varnar för nya regler

Snart blir Sverige sämst på att kontrollera utsläpp.

Låt inte de smutsiga bilarna komma undan

Branschrapport 2020