Branschrapport 2024: Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning för femte året i rad

I årets branschrapport uppmärksammar vi bland annat vårt fortsatta arbete för att Sverige ska skärpa miljökraven för fordonsbesiktning och det fortsatta behovet av specifika besiktningsregler för elbilar. I rapporten finns även ett särskilt avsnitt om luftföroreningar, där vi har intervjuat experter om den senaste forskningen på området och trafikens roll.

Pressmeddelande: Fordonsbesiktningsbranschens arbete för att motverka mutbrott

Mutor och annan brottslighet som innebär att besiktningar inte blir av är allvarlig brottslighet och utgör ett hot mot trafiksäkerheten och miljön. Därför har Fordonsbesiktningsbranschen länge, tillsammans med Polisen och Transportstyrelsen, arbetat med en rad förbättringar för att motverka brott, vilket nu innebär att flera fall upptäckts och lett till åtal och domar.