Covid-19 – detta gäller vid besiktning

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya tillfälliga åtgärder för att bromsa smittspridningen av covid-19, har Fordonsbesiktningsbranschen uppdaterat och återinfört restriktioner och rekommendationer till all personal och kunder med start 23 december 2021.

Fordonsbesiktningsbranschen har ett viktigt samhällsuppdrag att upprätthålla och våra medlemsföretag håller därför besiktningarna öppna som vanligt, men med förändrade rutiner för att säkerställa våra kunders och anställdas trygghet.

För att du ska kunna besiktiga bilen på ett tryggt och säkert sätt har Fordonsbesiktningsbranschens medlemmar genomfört ett stort antal försiktighetsåtgärder och infört nya rutiner. Åtgärderna handlar om att upprätthålla god hygien samt minimera fysisk kontakt vid besiktningstillfället. Vår sammantagna bedömning är att åtgärderna innebär att risken för smittspridning i besiktningsverksamheten är mycket låg.

Detta gör besiktningsföretagen för att hantera coronaviruset:

 • All personal har stränga regler om att stanna hemma vid minsta symptom som kan härröras till covid-19
 • Vi har säkerställt att det finns goda städrutiner för toaletter, allmänna ytor, kassadiskar och kortterminaler etc. för att minska risken för smittspridning.
 • Begränsningar av antalet personer som får vistas i besiktningslokalen har införts. Endast de kunder som får sitt fordon betjänat ska vistas i lokalen, och allra helst utanför.
 • All personal har fått utbildning/information om god handhygien under hela arbetsdagen.
 • Ingen hälsning genom handskakning sker mellan personal och kund.
 • Inga kunder tillåts följa med vid provkörning av fordonet.
 • Varje besiktningsbolag har information till kunder om förändrade rutiner, råd och tips inför besiktning med anledning av covid-19 på sin hemsida och i sin kundtjänst.
 • Information finns anslaget utanför besiktningslokalen (på P-plats, anslaget på dörr, fönster el. motsv.) om förändrade rutiner, råd och tips inför och under besiktning med anledning av covid-19.
 • Information om förändrade rutiner, råd och tips under pågående besiktning med anledning av covid-19 finns anslagna i kundutrymmen.
 • Det finns möjlighet att få bilen inkörd i besiktningshallen av besiktningstekniker, som sedan återlämnar fordonet utanför besiktningshallen.

 

Detta ska du som besiktigar bilen tänka på:

 • Avstå från att besikta bilen om du har symptom som kan härröras till covid-19. sjuk. Hör av dig till ditt besiktningsföretag för att hitta en ny tid. Vänta minst två dagar från tillfrisknande innan du besiktigar bilen.
 • Vänta på din tur i bilen eller vänta utanför besiktningslokalen.
 • Förskottsbetala din besiktning om du har möjlighet. På så sätt minimeras din vistelse i våra lokaler.
 • Håll avstånd till andra – minst 1,5 meter, både inomhus och utomhus.
 • Respektera myndigheternas och besiktningsföretagens riktlinjer och regler när du är och besiktigar bilen.

Är du orolig? Hör av dig!

Om du är orolig kan du alltid höra av dig till ditt besiktningsföretag och få individuellt anpassad hantering av din besiktning.

Tänk på att besiktningsföretag har hämta- och lämnatjänster som innebär att ditt fordon hämtas upp, körs till besiktning och sedan körs tillbaka efter genomförd besiktning, så att du inte behöver ta dig till besiktningsstationen. Hör av dig till ditt besiktningsföretag för att få mer information.

Vi följer utvecklingen noga och vidtar ytterligare åtgärder när det behövs

Fordonsbesiktningsbranschen följer utvecklingen noga och har stor förståelse för den oro coronaviruset skapar hos människor. Vi agerar efter de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och dess experter ger och vi har en kontinuerlig dialog med myndigheterna om besiktningsverksamheten. Vi har en nära dialog inom branschen för att tillsammans hantera situationen med coronaviruset på så bra sätt som möjligt för alla inblandade och har upprättat en task force som löpande utvärderar läget.