Föreningsnyheter


Ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen!

Effekten av det förändrade regelverket verkar redan ha gett utslag i verkligheten. Fordonsbesiktningsbranschens statistik visar att andelen underkända fordon på

Konsekvenser vid en eventuellt hårt Brexit inom vår bransch

Läs hela artikeln som SWEDAC har skrivit om konsekvenser vid ett eventuellt avtalslöst brexit.  

Bilar med miljöfarliga utsläpp kan gå igenom

Läs mer i arktikeln på svd.se

Fler stationer och jobb efter avregleringen på bilbesiktningen – men högre pris

    Läs hela intevjun med Fordonsbesiktningsbranschens ordförande Tord Fornander som Audrey Erath, Union har skrivit. Fler stationer och jobb

Snabbare väg till arbetstillstånd för medlemmar i Teknikföretagen

Teknikföretagen är i dagsläget den enda arbetsgivarorganisationen som är certifierade hos Migrationsverket för att ansöka om arbetstillstånd på medlemsföretags vägnar.

Fordonsbesiktningsbranschen värnar om personlig integritet!

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får

Gör om bilbesiktningen nu Transportstyrelsen!

Läs debattartikeln “Gör om bilbesiktningen nu Transportstyrelsen”    

Fordonsbesiktarna varnar för nya besiktningsregler

Transportstyrelsen inför nya regler gällande besiktning av bilar. Trots att besiktningsbranschen samt miljöorganisationer flera gånger pekat på problem och försämringar,

Nya regler kring bilbesiktning kritiseras

Läs hela artikeln om nya regler kring bilbesiktning kritiseras.

Bilbesiktningens syfte är att rädda liv

I Sverige finns en hög tillit till olika samhällsfunktioner, en tillit som bygger på att det finns kvalitetssystem som garanterar